ADBLUE Ureaoppløsning for SCRsystemer

 

Produktbeskrivelse

 

ADBLUE er en 32,5 % ureaoppløsning med svært stor renhet, utviklet for bruk i kjøretøy med SCRteknologi (Selective Catalytic Reduction).

 

Bruksområder

 

ADBLUE er spesielt utviklet for lastebiler, busser, terrenggående kjøretøy og andre tungt belastede kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). 
Produktet fylles på en egen tank på kjøretøyet og må ikke blandes med dieseldrivstoff.

 

Egenskaper og fordeler

 

ADBLUE, i kombinasjon med SCR (Selective Catalytic Reduction), reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket forbedres. 
Oppløsningen er klar, giftfri og trygg å håndtere.

 

Tester og godkjennelser

 

Spesifikasjoner:

Fulfills ISO 22241-1, Samsvarer med kravene i DIN 70070 og CEFIC

 

Håndtering og oppbevaring

 

Produktet skal oppbevares i romtemperatur. 
Oppbevares godt tillukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. 
Produktet fryser ved -11 °C. Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMSdatablader er tilgjengelige på  forespørsel.

Fuchs AdBlue

PrisFra kr 359,00