TITAN ATF 10

 

ATF for automatgirkasser, servostyringsanlegg og hydrauliske systemer som krever GM-spesifikasjon Type A, suffiks A girolje.

 

Produktbeskrivelse

 

TITAN ATF 10 er spesielt utviklet for anlegg som skal fylles med en ATF som oppfyller den gamle GM-spesifikasjonen Type A, suffiks A.

 

Bruksområder

 

Spesifikasjon GM TASA er ikke lenger gyldig, men det er fortsatt utstyr som forutsetter produkter med denne spesiefikasjonen. TITAN ATF 10 kan brukes iht. fabrikantens bruksanvisning i automatgirkasser, turbokoplinger, servokoplinger samt andre hydrostatiske og hydrodynamiske systemer. TITAN ATF 10 må ikke brukes dersom DEXRON B eller høyere eller Ford M2C-33 E/F/G ATF et spesifikt angitt. TITAN ATF 10 er blandbar og kompatibel med konvensjonelle giroljemerker. Det bør likevel unngås å blande den med andre giroljer, da det kan svekke fordelene ved produktet. Det anbefales å skifte olje når man går over til TITAN ATF 10.

 

Se det nyeste sikkerhetsdatabladet for informasjon om produktsikkerhet og avhending.

 

Egenskaper og fordeler

 

• TITAN ATF 10 har svært gode viskositetsegenskaper ved ulike temperaturer og beskytter mot slitasje.

• TITAN ATF 10 har god oksidasjonsstabilitet og forebygger skumdannelse

• TITAN ATF 10 forebygger avleiringer og korrosjon

• TITAN ATF 10 er blandbar og kompatibel med andre automatgiroljer som har yteevne som tilsvarer Type A, suffiks A.

 

Godkjennelser:

• MB-APPROVAL 236.2

 

FUCHS Anbefaling:

• TASA

• MAN 339 TYPE A

1L TITAN ATF 10

kr 129,00Pris

    @2020 Oljetorget AS

    0