top of page

MAINTAIN FRICOFIN S High Performance frostvæskekonsentrat basert på monoetylenglykol. Inneholder ikke nitritt, amin eller fosfat.

 

Produktbeskrivelse

 

MAINTAIN FRICOFIN S er et frostvæskekonsentrat basert på monoetylenglykol. Det inneholder ikke nitritt, amin eller fosfat. På grunn av additivsammensetningen gir MAINTAIN FRICOFIN S beskyttelse mot skader forårsaket av kavitasjon, frost, korrosjon og overoppheting.

 

Anvendelsesområder

 

MAINTAIN FRICOFIN S må fortynnes med vann før den fylles i kjølesystemet.

 

MAINTAIN FRICOFIN S kan blandes med destillert eller fullstendig demineralisert vann eller vann fra kranen til en konsentrasjon på 35 % til 50 %. Vannets egenskaper skal ikke overstige følgende grenser. Vannets hardhetsgrad: 0–20° dGH (0-3, 6 mmol/l) Kloridinnhold: maks. 100 ppm Sulfatinnhold: maks. 100 ppm Dersom vannanalysen viser at disse grensene er overskredet, kan dette enkelt justeres ved å tilsette destillert eller avionisert vann Produsentenes skiftintervaller og anbefalinger om brukskonsentrasjon må følges.

 

OBS: Dette produktet er kun anbefalt til forbrenningsmotorer. .

 

Egenskaper og fordeler

 

• For bruk i både personbiler og tungt belastede motorer, hvis det kreves kjølevæsker med spesifikasjonene nedenfor.

• Gjelder også for aluminiumsmotorer

• Beskyttelse mot avleiringer, kavitasjon og korrosjon i hele kjølesystemet.

• MAINTAIN FRICOFIN S selges som konsentrat til fortynning

• Inneholder bitterstoff

 

Spesifikasjoner

 

• ASTM D 3306 TYPE 1

• BS 6580:2010

MAINTAIN FRICOFIN S

    bottom of page