ANTI FREEZE LL CONC

 

Motorkjølevæskekonsentrat

 

Produktbeskrivelse

 

ANTI FREEZE LL CONC er en høyeffektiv motorkjølevæske som inngår i en serie kjølevæsker som gir fremragende beskyttelse mot frost, koking og korrosjon i kjølesystemet.

 

Bruksområder

 

ANTI FREEZE LL CONC anbefales for alle moderne motorer. Dette produktet må fortynnes med vann før bruk. For å sikre frost- og korrosjonsbeskyttelse, anbefales det å bruke 50 volumprosent ANTI FREEZE LL CONC blandet med vann.

Bruk av kun ANTI FREEZE LL CONC anbefales for å sikre optimal korrosjonsbeskyttelse og slamkontroll.

 

Egenskaper og fordeler

 

ANTI FREEZE LL CONC er en etylenglykolbasert sammensetning med organisk additivteknologi (OAT), lagd med en avansert varig korrosjonshemmerteknologi.

Produktet gir utvidet levetid og lave vedlikeholdskostnader.

ANTI FREEZE LL CONC, basert på høyeffektiv silikat- og nitratfri additivteknologi, gir langvarig korrosjonsbeskyttelse for alle motormetaller, spesielt aluminiumsmotorer med stor belastning. Følg alltid bil-/motorfabrikantens anbefalinger vedrørende intervaller for kjølevæskeskift og kjølesystem. Tester og godkjennelser

 

Spesifikasjoner:

 

HOCNF Oppfyller: MB 325.3, MAN 324 Typ SNF, TL-774 D, TL-774 F, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, MTU MTL 5048, ASTM D6210

 

Håndtering og oppbevaring

 

Ikke fyll ANTI FREEZE LL CONC på et urent anlegg. Produktet er sikret med bitterstoff (bitrex) for å hindre utilsiktet svelging. Farlig ved svelging Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten Oppbevares utilgjengelig for barn Brukt væske skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

20L MAINTAIN FRICOFIN LL / ANTI FREEZE LL CONC

kr 949,00Pris