top of page

MAINTAIN FRICOFIN DP

 

Produktbeskrivelse

MAINTAIN FRICOFIN DP er et frostvæskekonsentrat basert på monoetylenglykol. Det inneholder ikke nitritt, amin eller fosfat. MAINTAIN FRICOFIN DP oppfyller kravene i VWs nyeste spesifikasjon for kjølevæskekonsen-trat, VW TL 774-G (G12++). I tillegg får både personbiler og motorer med stor belastning pålitelig beskyttelse mot skader forårsaket av kavitasjon, frost, korrosjon og overoppheting, spesielt i svært belastede aluminiumsmotorer. Den nylig utviklede SOAT-komponentpakken (SOAT = Silicated Organic Acid Technology) gir rask oppbygging og langvarig overflatebeskyttelse, særlig for alle legeringskomponenter. Produsentens anbefalinger om skiftintervall må følges.

 

Anvendelsesområder

MAINTAIN FRICOFIN DP må fortynnes med vann før den fylles i kjølesystemet. MAINTAIN FRICOFIN DP kan blandes med destillert eller fullstendig demineralisert vann eller vann fra kranen til en konsentrasjon på 35 % til 50 %. Vannets egenskaper skal ikke overstige følgende grenser. Vannets hardhetsgrad: 0–20° dGH (0-3, 6 mmol/l) klo-ridinnhold: maks. 100 ppm Sulfatinnhold: maks. 100 ppm Dersom vannanalysen viser at disse grensene er over-skredet, kan dette enkelt justeres ved å tilsette destil-lert eller avionisert vann. Produsentens skiftintervaller og anbefalinger om brukskonsentrasjon må følges.

 

Spesifikasjoner

AFNOR NF R 15-601 TYPE 1
AS/NZS 2108:2004 TYPE A
ASTM D 3306 TYPE I
ASTM D 4985
BS 6580:2010
SAE J814
CUMMINS CES 14603

 

Godkjenninger

DEUTZ DQC CC-14
MAN 324 TYPE Si-OAT
MB-APPROVAL 325.5
MB-APPROVAL 325.6

 

FUCHS anbefaler

DETROIT DIESEL 93K217
SCANIA TB 1451
VW TL 774-G (G12++)

MAINTAIN FRICOFIN DP

    bottom of page