top of page

RENOLIN CHAIN SAW OIL

 

Motorsagolje

 

Produktbeskrivelse

 

RENOLIN CHAIN SAW OIL er en mineraloljebasert kjedesagolje med svært god klebeevne, filmstyrke, krypeevne og slitasjebeskyttelse.

 

Bruksområder

 

RENOLIN CHAIN SAW OIL er anbefalt for helårsbruk for skogsmaskiner og for kjedesager. Oljen er blandbar med andre mineralog rapsoljebaserte sagkjedeoljer.

 

Egenskaper og fordeler

 

RENOLIN CHAIN SAW OIL har svært god klebeevne, filmstyrke og krypeevne. Produktet trenger lett inn der det er nødvendig med smøring.

RENOLIN CHAIN SAW OIL er sammensatt for å redusere slitasje, noe som øker levetiden til både kjeder og sverd. Oljens viskositet, klebeevne og gode egenskaper ved lav temperatur gjør den egnet til helårsbruk. Produktets farge og viskositet kan variere.

 

Tester og godkjennelser

 

Viskositet ved 40 °C = 79 mm²/s ISO 3104

Flytepunkt = -21 °C  ISO 3016

 

Fremviser veldig god ytelse under drift

RENOLIN CHAIN SAW OIL

PrisFra kr 998,00
    bottom of page