top of page

SABILEX DH

 

Emulgerbart avfettingsmiddel


Sabilex DH er et middels kraftig, petroleumsbasert rensemiddel som lar seg skylle bort med vann, og som etterlater en blank, vannavisende film.

PRODUKTBESKRIVELSE


Sabilex DH vil løse opp forurensninger som olje, fett, voks, tjære, asfalt, fuktig maling o.l.

Produktet er derfor velegnet til karosserivask, samt til rensing av gjenstander hvor man ønsker en blank overflate.
Stryk eller sprøyt Sabilex DH i konsentrert form på den gjenstanden som skal rengjøres. Dypp eventuelt gjenstanden i Sabilex DH.

La virke i 5-10 minutter. Spyl Sabilex DH og forurensningene av med vann.

Gjenstridig forurensning skures med Sabilex DH før avspyling.
Bruk ikke Sabilex DH i nærheten av tennkilder, og benytt ikke produktet i forbindelse med gjenstander som holder temperaturer over 60°C.

 

BRUKSOMRÅDER


Sabilex DH møter alle krav som miljøvernmyndighetene har satt til denne typen produkter.
Sabilex DH separerer hurtig fra vann, og avrenningsvæsken kan derfor slippes direkte til oljeutskillingsanlegg.

Produktet møter kravene til separasjon og til maksimum aromatinnhold i "Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler". Likeledes møtes kravene for bestanddeler gitt i "Forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemiddelemballasje".

 

Sabilex DH er nærmest luktfri og gir lavere avdampning til arbeidsmiljøet enn tradisjonell dearomatisert white spirit. 

 

Produktet har et korrigert yrkeshygienisk luftbehov på 0 m³/l og er plassert i YLgruppe 00.
 

 

 

5L SABILEX DH

kr 498,00Pris
    bottom of page