Oljene i Mobil DTE™ Oil navn-serien er sirkulasjonssmøremidler av høy kvalitet for damp- og vannturbiner, og andre systemer som krever smøremidler med lang levetid.

Mobil DTE Oil navn-seriens oljer er sammensatt av høyraffinerte baseoljer og et tilsetningssystem som gir ekstremt god kjemisk og termisk stabilitet, rask og komplett vannseparasjon og utmerket motstand mot emulgering.  De gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon, også mot korrosjon forårsaket av saltvann. De har gode slitasjeforebyggende egenskaper. De har høy viskositetsindeks, som sikrer minimal variasjon i filmtykkelsen ved temperaturvariasjon, og minimalt effekttap i oppvarmingsfasen. Takket være oljenes utmerkede luftutskillingsegenskaper blir innpisket luft raskt skilt ut, og derved unngås pumpekavitasjon og uregelmessig drift.

Mobil DTE Oil navn-seriens oljer er mange brukeres førstevalg, takket være deres lange levetid, utmerkede utstyrbeskyttelse og ekstreme allsidighet over et bredt spekter av industrielle bruksområder.

DTE Oil navn-oljene er mye brukt i dampturbiner og vannturbiner med plaske- , bad- og ringsmøringsløsninger samt i alle andre kontinuerlige sirkulasjonssmøresystemer med pumper, ventiler og tilleggsutstyr.  Denne produktserien anbefales for kontinuerlig smøring av glidelagre, rullelagre og gir med parallelle akslinger. . De har også blitt brukt i roterende luftkompressorapplikasjoner og i naturgasskompressorer så vel som i vakuumpumper. Deres gode rykte er basert på mange tiår med suksess og fornøyde brukere.

 

Egenskaper og fordeler

Produktfamilien Mobil DTE er kjent og respektert over hele verden for fremragende ytelse, og for FoU-ekspertisen og den verdensomspennende tekniske støtten som står bak merket.  Mobil DTE Oil navn-oljenes eksepsjonelle allsidighet har gjort dem til et førstevalg i en rekke industrielle bruksområder over hele verden.

Mobil DTE Oil navn-oljene har et utmerket rykte for sin ytelse i sirkulasjonssmøresystemer i dampturbiner og vannturbiner - også i turbiner med gir - og i et bredt spekter av tilleggsutstyr.  Ettersom maskinene blir stadig med komplekse og bruksforholdene blir mer krevende, er utfordringen for våre forskere å forstå hvordan disse endringene påvirker kravene til smøremiddelet, og å utvikle smøremidlene slik at de beholder sin eksepsjonelle allsidighet.

I Mobil DTE Oil navn-serien har dette resultert i bruk av spesielle baseoljer for betydelig bedre oksidasjonsstabilitet, samt en unik kombinasjon av tilsetningsstoffer, for å sikre oljenes svært allsidige ytelse.  En oversikt over oljenes egenskaper, nytte og potensielle fordeler er gitt nedenfor.

 

 

Egenskaper Fordeler
Svært høy grad av kjemisk og termisk stabilitet forebygger slamavleiring og lakkdannelse   Lang levetid for oljen og reduserte utgifter til oljeskift
  Færre uforutsette driftsstans og reduserte vedlikeholdskostnader
Utmerket vannseparasjon Bedre driftseffektivitet
Svært god beskyttelse mot slitasje Lengre utstyrslevetid, mindre vedlikehold og mindre driftsstans
Langvarig beskyttelse mot rust og korrosjon Lengre utstyrslevetid, mindre vedlikehold og mindre driftsstans
Svært motstandsdyktig mot skumming samt utmerket luftutskilling Hindrer pumpekavitasjon og bråkete og uregelmessig drift
Svært allsidig -- velegnet for mange bruksområder Reduserer lagerhold og lagerutgifter

 

Bruksområde

Smøremidlene i Mobil DTE Oil navn-serien er sirkulasjonssmøreoljer av høy kvalitet beregnet for bruksområder som krever lang levetid for smøremiddelet.  Spesifikke bruksområder inkluderer:

  • Sirkulasjonssystemer i landbaserte og marine damp-, vann- og noen gassturbiner, også i pumper, ventiler og annet tilleggsutstyr
  • Kontinuerlig smøring av glide- og kulelagre og gir med parallelle akslinger
  • Turbiner der oljen tilføres med plaske- , bad- og ringsmøringsløsninger eller andre mekaniske metoder
  • Hydraulikkpumper i middels krevende drift
  • Kompressorer og vakuumpumper som håndterer luft, naturgass og inertgass og med utløpstemperaturer som ikke overstiger 150 º C

MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM (ISO VG 68)

PrisFra kr 1 598,00