top of page

STRATUS 710

 

Skjæreolje med svært høy smøreevne og dermed redusert verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og lav tendens til å danne løse kanter. Anbefales for krevende sponavskillende bearbeiding i alle høylegerte stålkvaliteter, Nimonic, Inconel osv. Kan misfarge kobber og kobberlegeringer. 

STRATUS 710

PrisFra kr 22 237,00
    bottom of page